دانلود آهنگ رضا کرمی تارا شرمنده

210 بازدید
دانلود آهنگ رضا کرمی تارا شرمنده

متن اهنگ شرمنده رضا کرمی تارا

گرد کی دری لج کی اخه مگه دشمندم
شرمنده چند ساله چیده مه هنوز عاشقدم
گرد کی لج کی مه وه خود بیشتر ناسمد
بعد خوم فقط فقط دست الله سپارمد
شرمنده قولم شکانم شرمنده هر شو مسم
شرمنده وه جای دسد ای تلخی ها ناو دسم
انگیزه ی آینده ام بید ارا زندگی تواسمد
صدای خود بردیده بان وتیده پیم نیشناسمد
گرد کی دری لج کید دردت وه گیانم
تو جور خانوادمی خوند ها گیانم
دلد بوچگه ترسم یکه گولد بید
آبروت آبروی منه آبروم نوی
وای اگر یه شو بازیچه هوس بید
غرورم نابود بکی پیاوتی بوید
ارای زمین خواردن من نقشه کیشیدن

دانلود آهنگ شرمنده رضا کرمی تارا
باورم نیود که تونید وه روم وسیدن
مه وه ژیر ملد خدای خوم گم کردمه
روز اول عشق و عاشقی و خود یاد گردمه
تو وتی قسمت یسه خدافظی وه لیم کردی
دیمد وه گرد قسمت بید داشتی بغله کردی
حس خوبی دایده پیم وتم تو جور بقیه نید
احساساتم بازی داید الکلیم کردیدنو چید
رو وه رو آینه وسم سلامتی خوم چمه بان
باورم نابود کردی ولی هنوزیش سرپام
مه وه چاو خوم دیم گیانم گیان وه لیم سن
خداگم ترکم کردو چی قوریگ ارام کن
قلق تو ها دس خوم آرام گیانم
تنها غریبگی که مه اخلاق زانم
هرشو سلامتی خود مس مس مس
درک نیری نیزانی گیره وه ناو مسی چس
آی چو وه دسد دام راحت دردت وه قلبم
دی کوره جو تو بارم دورت بگردم

برچسب ها

سایر آهنگهای رضا کرمی تارا

کد آهنگ برای وبلاگ

کد موزیک ویدیو برای وبلاگ

دیدگاه ها

    کانال تلگرام اینستاگرام