دانلود آهنگ رضا کرمی تارا شهرستانی

112 بازدید
دانلود آهنگ رضا کرمی تارا شهرستانی

متن آهنگ شهرستانی رضا کرمی تارا

تو منال تیرانی منیش یه شهرستانی
کلاسمان نیخویده یک تو فره سطح بانی
تو منال پایتختی دل نییدن سرسختی
ارای تو اف دریدن دل بیده بدبختی
شیت تو بیم ارمنی تو منال جوردنی
مه سر وه ولیم شیویایه ولی تو کی دربنی
لاکچری و باکلاس سرتاپات وه طلاس
آخه چو دل بسیده یه آواره ناشناس
دوته تهرانی مالم رمانی شیت تو بیه یه شهرستانی دوت تیرانی
تو فره بانی جذاب و خاصی خدایش بزانی خدایش بزانی
تکست آهنگ شهرستانی رضا کرمی تارا
خانم عیاری بانه اصیل ناف تیرانه
خانم وه ناو طالی یه کور کرماشانه
ملکه مهربان سرزمین قلبمی
مه سربازدم بانو تو سوگلی قصرمی
خدا هاوار وه دس خانم فره قرتیه
هر وقت تیده کرمانشاه قاچ و قولی پتیه
جم که ای تیپ و میپه وه بان تو حساسم
توای چه ثابت بکی بوشی مه باکلاسم
عروسک چو‌ رنگی دورسه تو قشنگی
کم خود ارای مه بگر تا کی توای بجنگی
صلاح ها دسد چه حکمی دری
بگرد و بچرخ بزان کو‌ گری بزان کو‌ گری
دوته تهرانی مالم رمانی شیت تو بیه یه شهرستانی
دوت تیرانی تو فره بانی جذاب و خاصی خدایش بزانی خدایش بزانی

برچسب ها

سایر آهنگهای رضا کرمی تارا

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها

    کانال تلگرام اینستاگرام