دانلود آهنگ فرشاد آزادی خصه بار

105 بازدید

دانلود آهنگ جدید فرشاد آزادی خصه بار

متن آهنگ فرشاد آزادی خصه بار

شو ار شو خیالت هر دیره عذاو منه مه
خاطراتمان عه گرد یک دیره آگر منه مه
دس و دلم عه جا نیه دسه عه دنیام گردیه
وه خدا ناینه دیارم ایمرو و صوئه مردمه
مه دی عه آیم سابقه نیم وه دویریت گلام رزیائه
بگر پیا صد ساله کم مه دی سر مران شیویایه
دواره مه دی عه آیم سابقه نیم زندگیم دی عه دس چیه
نمزانم چه مه سر هت کت مه نام ای کورابیه
کتمه خاری کتمه ژاری
دانلود آهنگ فرشاد آزادی خصه بار
بیمه یه آیم خوصه باری کتمه خاری کتمه ژاری
بیمه آیم خوصه باری نه نمتوینم مه نمتوینم دوام بارم
مه دی وه سردرگمی و شو نخفتین بیزارم
مه تمام تلاش وژم کرد وه تو برسم وه تو نرسیم
چینو مال منت رمو شیوانت زندگی
پر نام دلم خصه و خمه دلگیرم عه دس خدا و بنه
حالم عه سر جا وژ نیه دلمه هه دنیا سیر بیه
دلم ارا وژم تنگه ماو ارا عه روژل خوشه
دی هوویچ مه آروم نمکه مزانم چاره مه شره

دانلود آهنگ فرشاد آزادی خصه بار

برچسب ها

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها

    کانال تلگرام اینستاگرام