دانلود آهنگ جدید محسن چاوشی او ، محسن چاوشی او

654 بازدید
دانلود آهنگ جدید محسن چاوشی او ، محسن چاوشی او
متن آهنگ محسن چاوشی به نام او
تاج گذاری کند آمده کاری کند بت شکند شاه ما بنده نوازی کند
ما بنوازیم نیست ناز بت بت شکن بت بنوازد هر آن چنگ به سازی کند

آمده با قصد خود هرچه بتِ قادر است با تبرش یک نفس دست درازی کند
خویِ علی خویِ او رویِ علی رویِ اودست به زانو زنَد فتح اراضی کند

خوی علی خوی او رویِ علی رویِ اودست به زانو زند فتح اراضی کن
تیغ کَشاند به هر کس که به ناحق گرفت عدل کشاندبه هر قصد به قاضی کند

سر بزند آنکه را خونِ خلایق مکیدآب رخِ مردمان ریخت بازی کند
باز بگیرد خود آن آه دل مردمان خود دل ایتام را آمده راضی کند

در نگشاید به آن ، ذات که پهلوی خلق میشکند دم به دم بعد نمازی کند
تیغ به فرقش زنید شیر به زهرش کنید شیرِ خدا باز خود بنده نوازی کند

لافتی ای پدر لافتی جز شماوز تو به ربک علی ، فرقِ تو را میخرم
همچو برادر شهید ، دست و سرم آنِ اوزهر بنوشم شها ، بنده شهیدت شوم

بنده سرافکنده ام ، در گذر از نطفه ات قول دهم چون شما شیرِ خدایی روم
خوی علی خوی او روی علی رویِ اودست به زانو زند ، فتحِ اراضی کند

خوی علی خویِ او روی علی رویِ اودست به زانو زند ، فتحِ اراضی کند
شبه علی میرود عزل به ما میرسددست خدا بر سرم او برسد در برم

شبه پیمبر کلان ، جامه ی تن همچو آن جامه دران خواهمش از سرِ او نگذرم
باید الله باتیرِ علی ذوالفقارسینه ی گردن کشان اذن دهد میدرم

روی علی خوی او خوی علی رویِ اودست به زانو زند ، فتحِ اراضی کند
خوی علی خوی او روی علی روی اودست به زانو زند ، فتحِ اراضی کند

برچسب ها

سایر آهنگهای

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها

    کانال تلگرام اینستاگرام
    needpop = 1; }